به گزارش آوینی نیوز، تمدن مدرن سگ بازی به‌جای بچه‌داری.

IMG_20150209_235325