این نشریه نبردارتش عراق باداعش تکفیری را کشتارمسلمانان وانتقام ایران ازحکومت عثمانی درجنگ چالدران دانست که تهران۵٠٢سال منتظرش بوده است.

photo_2016-10-18_14-28-32

انتهای پیام/قدس آنلاین