در حالی که دین اسلام به عنوان کامل ترین و تنها دین تاکید کننده بر صلح و آرامش واقعی، به تمامی جهانیان شناخته شده است گروه های تکفیری و رسانه ای با از سرگیری پروژه اسلام هراسی و از سمت دیگر هتاکی به پیامبر اکرم(ص)، سعی در خدشه وارد کردن به چهره ی اسلام عزیز دارند.

farhangnews_110208-311227-1421491772

farhangnews_110208-311226-1421491772